ArcheoSupport bv Contact
Wegens verhuizing domein is de info op de site tijdelijk onbereikbaar. Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen.

Over ArcheoSupport

In 2001 werd ArcheoSupport opgericht als landelijk opererend archeologisch adviesbureau. Een jaar later, op 5 juli 2002, kreeg ArcheoSupport, als eerste, erkenning van het College voor de Archeologische Kwaliteit van het ministerie OC&W als archeologische adviesorganisatie. Inmiddels is ArcheoSupport uitgegroeid tot een bedrijf dat archeologische opgravingen kan adviseren en begeleiden tijdens het veldwerk, maar ook het vóór- en ná-traject kan uitvoeren. Een groot aantal archeologische specialisten, voorheen werkzaam bij ARC bv, is in ArcheoSupport verenigd voor het doen van vooronderzoek door middel van boringen, het schrijven van een Programma van Eisen of een Plan van Aanpak, een bureau-onderzoek, archeologisch advies, of voor het uitwerken van vondstmateriaal uit opgravingen en het schrijven van een rapport. Ook kan ArcheoSupport zorgdragen voor de vondstverwerking en de deponering, inclusief de digitale pakbon. In november 2014 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort aan ArcheoSupport een opgravingsvergunning verleend, zodat nu ook het volledige opgravingstraject kan worden verzorgd.

Advies en begeleiding
Advies en projectbegeleiding
Directievoering of projectleiding
Opstellen PvE

Vooronderzoek
Bureau-onderzoek
Opstellen PvA
Inventariserend booronderzoek

Gravend onderzoek
Projectleiding veldwerk
Fysisch geografisch onderzoek
Proefsleuvenonderzoek

Uitwerking gravend onderzoek
Sporen, structuren en synthese
Prehistorisch aardewerk
Aardewerk uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
Natuursteen
Vuursteen
Dierlijk botmateriaal
Archeologisch leer
Archeobotanie
Glas, bouwmateriaal, pijpaarde, metaal
Historisch onderzoek
Fysische antropologie

Ondersteunende diensten
Digitaliseren
Voorwerptekenen
Object fotografie
Vondstverwerking
Deponeren
Expositie en restauratie

Archeosupport bv
Postbus 41091
9701 CB Groningen
info@archeosupport.nl
Tel.06-29060092