Archeo Support bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Arc publicaties

11 publicatie(s).

2007-165

ARC-Publicaties 165

Een archeologisch onderzoek naar een mogelijk urnenveld op plangebied Plantexpo te Schoonloo, gemeente Aa en Hunze (Dr.).

Ten behoeve van het onderzoek in Schoonloo zijn twee PvE’s opgesteld: de eerste voor het inventariserende veldonderzoek (IVO),...

2007-165/ARC-Publicaties 165.pdf
Auteur: Hielkema, J.B. Wit, M.J.M. de Contributor Bosma, K.L.B. Roller, G.J. Veldhuis, J.R.

2004-105

ARC-Publicaties 105

Hanzelijn Tracedeel Oude land - Inventariserend Archeologisch Onderzoek fase 2.

Aanleiding voor het Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek fase 2 door middel van boringen is de aanleg van een nieuwe spo...

2004-105/ARC-Publicaties 105.pdf
Auteur: Roller, G.J. de (ARC b.v.)

2003-84

ARC-Publicaties 84

Archeologische bouwbegeleiding bij de Fogelsanghstate te Veenklooster, gemeente Kollumerland (Fr.).

Vanaf oktober 2001 tot en met februari 2002 heeft bij de Fogelsanghstate te Veenklooster archeologische begeleiding plaatsgevon...

2003-84/ARC-Publicaties 84.pdf
Auteur: Tuinstra, S.J.

2003-78

ARC-Publicaties 78

Archeologisch Onderzoek te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel (Fr.).

Aan de oostzijde van Dronrijp bevindt zich het uitbreidingsgbied Fugellan. De gemeente Menaldumadeel is van plan om de vaart aa...

2003-78/ARC-Publicaties 78.pdf
Auteur: Hielkema, J.B.

2002-80

ARC-Publicaties 80

Bundel van klein regionaal onderzoek 2002.

Bundel van klein regionaal onderzoek 2002. Nederland Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland...
2002-80/ARC-Publicaties 80.pdf
Auteur: ARC bv

2002-58

ARC-Publicaties 58

Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek aan de Hazeslinger, centrum Breukelen, provincie Utrecht.

Vanwege de geplande aanleg van een parkeergarage in het centrum van Breukelen is door Archeological Research & Consultancy...

2002-58/ARC-Publicaties 58.pdf
Auteur: Koopstra, C.G.

2001-50

ARC-Publicaties 50

bundel kleine onderzoeken 2001

Overzichtsrapportage met verschillende vindplaatsen in Nederland. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zuid-H...

2001-50/ARC-Publicaties 50.pdf
Auteur: Bakker, A.M. Beek, J.L. van Bijl, B. Essink, M. Hielkema, J.B. Koopstra, C.G. Korf, G. Tulp, C. Voogd, J.B. de Wit, M.J.M. de

1999-35

ARC-Publicaties 35

Archeologische praktijk opgravingen

Aanvullende Archeologische Inventarisaties en Onderzoeken in 1999: Groningen, Dronrijp, Ferwert, Sneek, Drouwen, Dwingeloo, Grollo...
1999-35/ARC-Publicaties 35.pdf
Auteur: ARC bv

1999-25

ARC-Publicaties 25

Een palaeo-botanisch onderzoek bij Hempens-Teerns, Gem. Leeuwarden.

In de nazomer van 1998 is er door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwe...

1999-25/ARC-Publicaties 25.pdf
Auteur: Stuijts, I-L. M.; Roller, G.J. de

1998-16

ARC-Publicaties 16

Archeologische inventarisatie.

Archeologische inventarisatie in de Kraanlanden op de geplande uitbreiding van het golfterrein bij Gasselternijveen, Gem. Aa en Hu...
1998-16/ARC-Publicaties 16.pdf
Auteur: Niekus, M.J.L.TH. (ARC b.v.) Ufkes, A. (ARC b.v.)

ArcheoSupport

Publicaties Rapporten


Persoonlijke publicatielijsten

M-thys.nl Webdesign en meer