Archeo Support bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Arc Rapporten

11 rapport(en).

2013-103

Een archeologisch bureau-onderzoek voor het dorpspark te Wamel, gemeente West Maas en Waal (Gld)

Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) heeft een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd voor het dorpspark te Wamel...
Arc rapport 2013-103.pdf
Auteur Verboom-Jansen, Msc. M. (ARC bv)

2012-77

Een bureau-onderzoek voor de faunapassage en een fietspad langs de N212 te Wilnis, gemeente De Ronde Venen (U)

Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) heeft een bureau-onderzoek uitgevoerd langs de N212 te Wilnis, in de buurt v...

Arc rapport 2012-77.pdf
Auteur Verboom-Jansen, Msc M. (ARC bv)

2010-10-29

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/128

Proefsleuvenonderzoek en inspectie op het gasleidingtracé Grolloo-Westerveld in de gemeente Aa en Hunze.
In de periode van...
Arc rapport 2010-10-29.pdf
Auteur Burmann, H.H. (ARC-BV) Daleman, M. (ARC-BV) Veldhuis, J.R. (ARC-BV) Fèber, D.J. la

2010-05-19

Eindrapportage Archeologisch Bureauonderzoek en Kartend Booronderzoek Kapelweg 17 te Vragender Gemeente Oost Gelre

Gezien de hoge archeologische trefkans en de mogelijke aanwezigheid van een vindplaats binnen de noordelijke deellocatie is,...

Arc rapport 2010-05-19.pdf
Auteur Broeke, E.M. ten Thijs, W.J.F. Wullink, A.J.

2009-56

Een archeologisch bureau-onderzoek voor een locatie aan de Zonstraat te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U)

Enkele locaties zullen onderzocht worden met het oog op de geplande inrichting (inrichten van een aantal huiskavels).

...

Arc rapport 2009-56.pdf
Auteur Hebinck, K.A. (ARC bv)

2006-71

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek.

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, aan de Zwarthoofdseweg te Oude...

Arc rapport 2006-71.pdf
Auteur Wullink, A.J.

2006-21

Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) op een perceel naast Noldijk 84 te Barendrecht, gemeente Barendrecht (Z.-H.)

Het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) uit Deventer heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) opdracht verleen...

Arc rapport 2006-21.pdf
Auteur Wullink, A.J. (ARC b.v.)

2006-172

Een archeologische begeleiding (AB) in plangebied Blitsaerd in de Bullepolder te Leeuwarden, gemeente Leeuwarden (Fr.)

Bij uitgraven van de watergangen in Plandeel A van het plan Blitsaerd, een nieuwbouw-woonwijk, in de Bullepolder bij Leeuwarden...

Arc rapport 2006-172.pdf
Auteur Bergsma, G.M.A. Essink, M. Ufkes, A.

2006-11

Een aanvullend archeologisch booronderzoek aan de Sir Winston Churchilllaan te Rijswijk, gemeente Rijswijk (Z.-H.)

Het doel van het aanvullende booronderzoek is het vergroten van het inzicht in de geologische opbouw van het gebied in het alge...

Arc rapport 2006-11.pdf
Auteur Wullink, A.J.

2005-127

Een vuursteenvindplaats op het bedrijventerrein De Munt II te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van twee proefsleuven.

Ten oosten van Emmeloord zal uitbreiding plaatsvinden van het industrieterrein ‘De Munt’. In de eerder onderzochte proef...

Arc rapport 2005-127.pdf
Auteur Roller, G.J. de Veldhuis, J.R.

ArcheoSupport

Publicaties Rapporten


Persoonlijke publicatielijsten

M-thys.nl Webdesign en meer