Archeo Support bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Opstellen PvA

Als een booronderzoek moet worden uitgevoerd is het niet nodig om een uitgebreid Programma van Eisen op te stellen. Er kan worden volstaan met een veel eenvoudiger Plan van Aanpak (PvA).
Dit Plan van Aanpak kan ArcheoSupport voor U opstellen, eventueel tegelijk met het uitvoeren van het inventariserend booronderzoek.


Persoonlijke publicatielijsten

M-thys.nl Webdesign en meer