ArcheoSupport bv
Postbus 41091
9701 CB GroningenMob.06-29060092

ArcheoSupport

Fysische antropologie

Fysische antropologie is de studie van menselijk botmateriaal. Van alle archeologische resten brengt deze studie ons het meest dichtbij onze voorouders. Niet alleen menselijke skeletten uit begravingen, maar ook crematieresten, worden bestudeerd om informatie te krijgen over de leeftijd van het overleden individu, de lengte en geslacht. Soms vertoont het botmateriaal sporen van pathologieën (ziektes) of trauma's (verwondingen). De studie van het menselijk botmateriaal geeft dus bij uitstek inzicht in het leven van de (pre)historische mens.

fysische antropologie, Martinikerkhof Groningen

 

Meestal is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen, maar soms is dit wel het geval. De studie van het menselijk botmateriaal geeft niet alleen veel informatie over de individuele begravingen of crematies, maar kan ook demografische gegevens verschaffen over grotere bevolkingsgroepen. DNA-onderzoek is hier een goed voorbeeld van.

 

Het fysisch antropologisch onderzoek in al zijn aspecten wordt bij ArcheoSupport uitgevoerd door Gertie Bergsma  

Archeobotanie

Archeobotanie omvat de studie van plantenresten, die aangetroffen worden in woonplaatsen van de mens uit het Paleolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. Botanische macroresten bestaan uit zaden, vruchten en plantendelen. Het botanisch onderzoek betreft zowel cultuurgewassen als wilde planten. Met de analyse van deze botanische macroresten kan de vegetatie in de omgeving van de nederzetting worden gereconstrueerd. archeobotanie, emmertarweArcheobotanisch onderzoek brengt onder andere voedselplanten, geneeskrachtige kruiden en akkeronkruiden in beeld. Daardoor draagt de studie wezenlijk bij aan onze kennis over de voedseleconomie van onze voorouders. De resten van wilde planten maken een reconstructie van de leefomgeving mogelijk.

 

De studie van hout en houtskool kan veel inzicht geven in de natuurlijke omgeving. Daarnaast is hout door de mensen gebruikt als bouwmateriaal, brandstof en voor gebruiksvoorwerpen. Naast informatie over het milieu, verschaft het onderzoek van hout en houtskool daarom ook belangrijke inhoudelijke archeologische informatie.

 

Het onderzoek naar botanische macroresten, hout en houtskool wordt gedaan door Frits Vrede.

 

Alle diensten