ArcheoSupport bv
Postbus 41091
9701 CB GroningenMob.06-29060092

ArcheoSupport

Waarderend booronderzoek

Als binnen een plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, moet worden vastgesteld of deze waarden behoudenswaardig zijn en zal een waarderend inventariserend veldonderzoek moeten worden uitgevoerd. In een aantal specifieke gevallen, met name bij vuursteenvindplaatsen, kan dit door middel van een karterend booronderzoek. In de overige gevallen zal meestal een waarderend poefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.

 

Terug naar Inventariserend booronderzoek