ArcheoSupport bv
Postbus 41091
9701 CB GroningenMob.06-29060092

Publicatielijst Hulya Halici

Pagina grootte

Halici, H., 2011. Botmateriaal. In: J.J. Lenting & N. van Malssen, Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een archeologische begeleiding-beperkte verstoring in de Laurentiuskerk te Raerd, gemeente Boornsterhem (F). Groningen, pp. 51-52 (ARC-Publicaties 227).


Halici, H. & G.M.A. Bergsma, 2011. Botmateriaal. In: M.C. Botermans & N. van Malssen, De archeologische begeleiding (protocol opgraven) van de plaatsing van afvalcontainers in de binnenstad van Tiel (Gld). Groningen, pp. 71-73 (ARC-Publicaties 220).


Halici, H., 2010. Faunaresten. In: S.J. Tuinstra & N. van Malssen, Een archeologische opgraving op de locatie van twee archeologische monumenten aan het Oude Diep tussen Goutum en Wirdum, gemeente Leeuwarden (Fr). Groningen, pp. 81-86 (ARC-Publicaties 210).


Halici, H., 2009. Faunaresten. In: P.J.A. Stokkel, Late Middeleeuwen naast de kerk. Een archeologische opgraving met beperkingen aan de Kerkstraat te Giessen, gemeente Woudrichem (N.-Br.). Groningen, pp. 39-43 (ARC-Publicaties 197).


Halici, H., 2008. Een archeologische begeleiding op De Wheem (Grote Markt) te Meppel (Dr.). Groningen (ARC-Publicaties 192).


Halici, H., 2008. Faunaresten. In: M.J.M. de Wit & A. Wieringa, Op zoek naar het poortgebouw van de Boteringepoort en de stadsmuur. Een archeologische begeleiding in Hotel Corps de Garde aan de Oude Boteringestraat te Groningen. Groningen, pp. 57-62 (ARC-Publicaties 173).


Halici, H., K.L.B. Bosma, C.G. Koopstra & M. Daleman, 2008. Vondstmateriaal. In: P.J.A. Stokkel, Nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven aan de Binnenweg te Houten, gemeente Houten (U.). Groningen, pp. 27-34 (ARC-Publicaties 185).


Halici, H., 2007. Faunaresten. In: J.B. Hielkema & A. Ufkes & M.J.M. de Wit, De middeleeuwse hof Calthorne teruggevonden. Een archeologische opgraving op de Kalterbroeken te Diever, gemeente Westerveld (Dr.). Groningen, pp. 127-135 (ARC-Publicaties 120).


Halici, H., 2007. Faunaresten. In: S.A. Mulder & A. Ufkes, Een archeologische opgraving op een afgevlakte terprand te Lutjelollum, gemeente Franekeradeel (Fr.). Groningen, pp. 41-44 (ARC-Publicaties 181).


Halici, H., 2007. Faunaresten. In: A. Wieringa & K.L.B. Bosma, Een archeologische opgraving van een nederzetting uit de Late IJzertijd- Vroeg-Romeinse Tijd bij de Eelderbaan te Groningen. Groningen, pp. 27-30 (ARC-Publicaties 170).