ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

ARC publicaties

210 publicatie(s).

Ga terug

ARC-Publicaties 182

G.J. de Roller Met bijdragen van S.A. Mulder & P.C. Vos

Een verkennend archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen in het Plangebied Meerstad, Fase 3, tussen Harkstede en Lageland, gemeente Slochteren (Gr.)

ARC-Publicaties 183

B. Silkens, P.J.A. Stokkel & M.J.M. de Wit Met bijdragen van K.L.B. Bosma, H. Buitenhuis, S.A. Mulder, A. Ufkes & J.R. Veldhuis

Nederzettingssporen uit de IJzertijd en de Middeleeuwen. Een archeologische opgraving aan de Kapelstraat te Loil, gemeente Montferland (Gld.)

ARC-Publicaties 184

M.J.M.deWit MetbijdragenvanJ.M.Bottema-MacGillavry,J.J.Lenting&M. Schepers

Hernieuwd onderzoek in vestingstad Oudeschans. Een archeologische begeleiding aan de Tweede Kwartierstraat 4 te Oudeschans, gemeente Bellingwedde (Gr.)

ARC-Publicaties 185

P.J.A.Stokkel MetbijdragenvanK.L.B.Bosma,M.Daleman,H.Halıcı, C.G.Koopstra&A.J.Wullink

Nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen. Een waarderend archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven aan de Binnenweg te Houten, gemeente Houten (U.)

ARC-Publicaties 186

B. Silkens & P.J.A. Stokkel Met bijdragen van K.L.B. Bosma, H. Buitenhuis, G.J. de Roller, A.J. Wullink, F. Bunnik, P. Vos & R. Exaltus

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven aan de Marathonweg te Vlaardingen (Z.-H.)

ARC-Publicaties 187

M.J.M. de Wit & G.M.A. Bergsma Met bijdragen van J.N. Bottema-Mac Gillavry, J.J. Lenting, A. Ufkes & J.R. Veldhuis

Begravingen uit de Late Bronstijd–Vroege IJzertijd en uit de Midden-IJzertijd in het urnenveld te Rossum. Een archeologische opgraving aan de Oranjestraat te Rossum, gemeente Dinkelland (Ov.)

ARC-Publicaties 188

P.J.A.Stokkel MetbijdragenvanM.Daleman,J.R.Veldhuis,A.Ufkes, J.Schoneveld,H.Buitenhuis

Resten uit het Mesolithicum, IJzertijd/Romeinse Tijd en de Nieuwe Tijd: een archeologische noodopgraving aan de Middegaal, gemeente Veghel en gemeente Bernheze (N.-Br.)

ARC-Publicaties 189

M.J.M. de Wit, G.M.A. Bergsma, M. Daleman & M. Essink Met bijdragen van H. Buitenhuis, H.H. B¨urmann, M. Schepers, A. Ufkes & J.R. Veldhuis

Een archeologische opgraving op plangebied ‘Daalkampen II’ fase 1 te Borger, gemeente Borger-Odoorn (Dr.)

ARC-Publicaties 19

Y.Dijkstra

Archeologisch onderzoek van middeleeuwse bewoningssporen bij AZC ‘Fievelhorn’, Gem. Ten Boer, Groningen

ARC-Publicaties 190

A. Ufkes & S.J. Tuinstra Met bijdragen van H. Buitenhuis, J.R. Hoekstra, J.J. Lenting, M. Schepers, J. Schoneveld & J.R. Veldhuis

Soldatenbarakken op het Bolwerk Zeeland van de vesting Coevorden. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO-P) door middel van proefsleuven op het Bolwerk Zeeland, deelgebied Bogasin het Centrumplan te Coevorden, gemeente Coevorden (Dr.)

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo