ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Dierlijk botmateriaal

Het archeozoölogisch onderzoek van ArcheoSupport bestaat in de eerste plaats uit het determineren van het dierlijk botmateriaal. Nadat voor zover mogelijk soort, leeftijd en geslacht van de diersoorten is bepaald en in een tabel is vastgelegd wordt er een nadere beschrijving opgesteld. De zoogdierbotten, visresten, weekdieren etc. worden bestudeerd om een beeld te geven van de voedselverzameling, het dieet, de agrarische economie en de natuurlijke omgeving..

Vaak kunnen ziektes van het vee worden aangetoond of slijtagesporen aan de beenderen die vertellen over de arbeidsinzet van de dieren. Doordat de specialisten bij ArcheoSupport direct contact hebben met elkaar, kan er een levendige discussie ontstaan tussen de verschillende disciplines, waardoor er een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan het archeologische totaalbeeld en het opstellen van een eindrapport van de opgraving.

De bestudering van het archeozoölogische materiaal wordt bij ArcheoSupport uitgevoerd door dr. Hijlke Buitenhuis.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo