ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Archeobotanie

Archeobotanie omvat de studie van plantenresten, die aangetroffen worden in woonplaatsen van de mens uit het Paleolithicum tot aan de Nieuwe Tijd. Botanische macroresten bestaan uit zaden, vruchten en plantendelen. Het botanisch onderzoek betreft zowel cultuurgewassen als wilde planten. Met de analyse van deze botanische macroresten kan de vegetatie in de omgeving van de nederzetting worden gereconstrueerd. archeobotanie, emmertarweArcheobotanisch onderzoek brengt onder andere voedselplanten, geneeskrachtige kruiden en akkeronkruiden in beeld. Daardoor draagt de studie wezenlijk bij aan onze kennis over de voedseleconomie van onze voorouders. De resten van wilde planten maken een reconstructie van de leefomgeving mogelijk.

De studie van hout en houtskool kan veel inzicht geven in de natuurlijke omgeving. Daarnaast is hout door de mensen gebruikt als bouwmateriaal, brandstof en voor gebruiksvoorwerpen. Naast informatie over het milieu, verschaft het onderzoek van hout en houtskool daarom ook belangrijke inhoudelijke archeologische informatie.

Het onderzoek naar botanische macroresten, hout en houtskool wordt gedaan door Frits Vrede.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo