ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Aardewerk uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd

Het onderzoek van aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kan uitgaan van verschillende onderzoeksvragen. Men kan het vondstmateriaal gebruiken om de techniek van vervaardiging te bestuderen of om de inrichting van de voedselcultuur en het dagelijks leven in kaart te brengen. Daarnaast kan het aardewerk iets vertellen over de handelsstromen die zich in een bepaalde periode aftekenen. Maar misschien de belangrijkste aanwijzing die aardewerk aan de archeoloog kan geven is de mogelijkheid van dateren van een vondstcomplex

Aardewerk ondergaat in de loop van de tijd een technische ontwikkeling. Daarnaast ontstaan er productiecentra en verdwijnen er andere, wat verschillende aardewerksoorten oplevert. Bovendien heeft de mode een duidelijke grip op de vervaardiging van aardewerk in een bepaalde periode.

Al deze facetten komen bij een aardewerkonderzoek door ArcheoSupport aan de orde. Na het tellen en wegen van de scherven wordt een tabel opgesteld waarin de soort aardewerk, het baksel, de versiering en de datering van het aardewerk worden genoteerd. Vervolgens wordt er een verslag geschreven over het aangetroffen materiaal. Dit wordt per aardewerksoort, zoals kogelpotaardewerk, paffrath, pingsdorf, majolica, porselein, etc. beschreven alsmede de techniek van vervaardiging. Eventueel kunnen verspreidingskaarten geleverd worden. Vervolgens worden er conclusies getrokken over de materiële cultuur, de handelsstromen in een bepaalde periode, worden speciale en opvallende objecten toegelicht en wordt er een eindoordeel over het aardewerkcomplex opgesteld.

Voordat het resultaat van de studie aan de synthese wordt toegevoegd, worden de uitkomsten van het onderzoek besproken met medespecialisten. Doordat er een groot aantal gekwalificeerde materiaalspecialisten aan ArcheoSupport verbonden is, kan dit de studie van het vondstcomplex aanzienlijk verrijken en het uiteindelijke rapport een meerwaarde geven.

Dit onderzoek wordt gedaan door drs. Jan Schoneveld

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo