ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Proefsleuvenonderzoek

Als uit een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend booronderzoek is gebleken dat er een gerede kans is op archeologische resten, dan kan is de volgende stap om dit te onderzoeken door middel van het graven van proefsleuven. ArcheoSupport heeft in oktober 2014 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort een opgravingsvergunning verkregen voor het doen van proefsleuvenonderzoek en opgravingen. Op een efficiënte wijze kan ArcheoSupport proefsleuvenonderzoek uitvoeren. Uiteraard verzorgen wij een rapportage en, indien gewenst, kan voor een vervolgonderzoek een Progamma van Eisen worden geschreven door een van onze KNA-senior-archeologen.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo