ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Bureau-onderzoek

De eerste stap in het traject van archeologisch onderzoek is het uitvoeren van een bureau-onderzoek. Bij het bureau-onderzoek worden alle bekende aardwetenschappelijke, archeologische, historisch-geografische en historische gegevens van het plangebied en de directe omgeving onderzocht. Deze gegevens worden samengebracht in een archeologisch verwachtingsmodel.

Het verwachtingsmodel vertelt of er archeologische waarden aanwezig kunnen zijn, uit welke archeologische periode ze stammen, waar ze uit bestaan, op welke diepte ze liggen en of ze verstoord kunnen zijn in meer recente tijden.
Op basis van het verwachtingsmodel wordt bepaald in hoeverre vervolgonderzoek noodzakelijk is. Vaak wordt het bureau-onderzoek gecombineerd met een verkennend booronderzoek, om zo een betere uitspraak te kunnen doen over de verwachting. Dit scheelt uiteindelijk in de kosten en tijd.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo