ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Opstellen PvE

Wanneer het Bevoegd Gezag, meestal de gemeente of een andere overheidsinstelling, besloten heeft dat een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin staan allerlei gegevens over het onderzoeksgebied, maar ook welke eisen aan het onderzoek gesteld worden.

Het betreft dan de methode van opgraven, de formulering van onderzoeksvragen en de diepte van de uitwerking, maar ook de conservering van kwetsbaar vondstmateriaal en uiteraard de wijze van publiceren. Het Programma van Eisen wordt opgesteld door een senior archeoloog. ArcheoSupport heeft een langdurige ervaring met het opstellen van zo’n Programma van Eisen en is tevens gemachtigd om een PvE voor U goed te keuren.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo