ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Arc Rapporten

11 rapport(en).

2012-77

Een bureau-onderzoek voor de faunapassage en een fietspad langs de N212 te Wilnis, gemeente De Ronde Venen (U)

Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) heeft een bureau-onderzoek uitgevoerd langs de N212 te Wilnis, in de buurt van de Kievitsweg.

...

Arc rapport 2012-77.pdf

Auteur Verboom-Jansen, Msc M. (ARC bv)


2011-103

Een archeologisch bureau-onderzoek voor het dorpspark te Wamel, gemeente West Maas en Waal (Gld)

Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) heeft een archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd voor het dorpspark te Wamel, gemeente West Maas en...

Arc rapport 2011-103.pdf

Auteur Verboom-Jansen, Msc. M. (ARC bv)


2010-10-29

Proefsleuvenonderzoek en inspectie op het gasleidingtracé Grolloo-Westerveld in de gemeente Aa en Hunze.

In de periode van augustus tot en met september 2009 is in opdracht van Northern Petroleum Nederland BV een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoe...

Arc rapport 2010-10-29.pdf

Auteur Burmann, H.H. (ARC-BV) Daleman, M. (ARC-BV) Veldhuis, J.R. (ARC-BV) Fèber, D.J. la


2010-05-19

Eindrapportage Archeologisch Bureauonderzoek en Kartend Booronderzoek Kapelweg 17 te Vragender Gemeente Oost Gelre

Gezien de hoge archeologische trefkans en de mogelijke aanwezigheid van een vindplaats binnen de noordelijke deellocatie is, indien de geplande werkzaamh...

Arc rapport 2010-05-19.pdf

Auteur Broeke, E.M. ten Thijs, W.J.F. Wullink, A.J.ke, E.M. ten Thijs, W.J.F. Wullink, A.J.


2009-56

Een archeologisch bureau-onderzoek voor een locatie aan de Zonstraat te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U)

2009-56

Een archeologisch bureau-onderzoek voor een locatie aan de Zonstraat te Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (U)

...

Arc rapport 2009-56.pdf

Auteur Hebinck, K.A. (ARC bv)


2006-71

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek.

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, aan de Zwarthoofdseweg te Oudenbosch, gemeente Halderberge...

Arc rapport 2006-71.pdf

Auteur Wullink, A.J.


2006-21

Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) op een perceel naast Noldijk 84 te Barendrecht, gemeente Barendrecht (Z.-H.)

Het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) uit Deventer heeft Archaeological Research & Consultancy (ARC bv) opdracht verleend voor het uitvoeren van een...

Arc rapport 2006-21.pdf

Auteur Wullink, A.J. (ARC b.v.)


2006-172

Een archeologische begeleiding (AB) in plangebied Blitsaerd in de Bullepolder te Leeuwarden, gemeente Leeuwarden (Fr.)

Bij uitgraven van de watergangen in Plandeel A van het plan Blitsaerd, een nieuwbouw-woonwijk, in de Bullepolder bij Leeuwarden (Fr.) was besloten tot ar...

Arc rapport 2006-172.pdf

Auteur Bergsma, G.M.A. Essink, M. Ufkes, A.


2006-11

Een aanvullend archeologisch booronderzoek aan de Sir Winston Churchilllaan te Rijswijk, gemeente Rijswijk (Z.-H.)

Het doel van het aanvullende booronderzoek is het vergroten van het inzicht in de geologische opbouw van het gebied in het algemeen en het traceren van d...

Arc rapport 2006-11.pdf

Auteur Wullink, A.J.


2005-127

Een vuursteenvindplaats op het bedrijventerrein De Munt II te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van twee proefsleuven.

Ten oosten van Emmeloord zal uitbreiding plaatsvinden van het industrieterrein ‘De Munt’. In de eerder onderzochte proefsleuven zijn bewerkte stukken vuu...

Arc rapport 2005-127.pdf

Auteur Roller, G.J. de Veldhuis, J.R.


ArcheoSupport

Hier nog een text?.

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo