ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Prehistorisch aardewerk

Het beschrijven en bestuderen van prehistorisch aardewerk is een vak apart. Het vraagt een grote kennis van de verschillende periodes en hun kenmerkende keramiek, maar ook een goed oog voor de details en een fotografisch geheugen. Deze eigenschappen zijn in het bezit van de medewerkers van ArcheoSupport die het prehistorisch aardewerk bestuderen en zij staan borg voor een uitstekend wetenschappelijk eindresultaat. Naast de resultaten op zichzelf, is de studie ook van belang voor het dateren van het vondstcomplex en de archeologische grondsporen en structuren. Ook hebben wij ruime kennis van keramische artefacten zoals bijvoorbeeld spinklosjes of weefgewichten. Zo kan de aard en functie van een prehistorische nederzetting worden gereconstrueerd. Aardewerk speelt ook een belangrijke rol in het prehistorische grafritueel en de bijgiften kunnen iets vertellen over de begraven personen.

Voordat het resultaat van de studie aan de synthese wordt toegevoegd, worden de resultaten van het onderzoek besproken met medespecialisten. Doordat er een groot aantal materiaalspecialisten aan ArcheoSupport verbonden is, kan dit de studie van het vondstcomplex aanzienlijk verrijken en het uiteindelijke rapport een meerwaarde geven.

De studie van het prehistorisch aardewerk wordt bij ArcheoSupport uitgevoerd door mevr. drs. Adrie Ufkes en Erik Bürmann.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo