ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Projectleiding veldwerk

Wanneer u een opgravingsbedrijf in de arm hebt genomen voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, dan wilt u graag dat dit zo voordelig mogelijk gebeurt. Er moet een goede verhouding tussen kosten en resultaat worden bereikt. Misschien hebt u een goede overeenkomst bereikt wat betreft de uitgebrachte offertes, maar u wilt ook weten of de uitvoering navenant is en of eventueel een post meerwerk werkelijk noodzakelijk of verplicht is. ArcheoSupport kan voor u deze problemen oplossen of u bijstaan om een goed resultaat te bereiken. Door de projectleiding over het veldwerk aan ons toe te vertrouwen bereikt u een optimaal rendement.

Als uit de verkennende fase blijkt dat er kans is op archeologische resten, dan wordt er een karterend onderzoek uitgevoerd. Het doel van een karterend onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van archeologische waarden. Dit karterende onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd als booronderzoek of proefsleuvenonderzoek.
Meer over karterend booronderzoek

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van archeologische resten, dan moet een waarderend onderzoek uitmaken of deze behoudenswaardig zijn. Dit waarderende onderzoek kan worden uitgevoerd door middel van een waarderend booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek.
Meer over waarderend booronderzoek

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo