ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Karterend booronderzoek

Als in de verkennende fase blijkt dat het plangebied nog steeds een archeologische verwachting heeft, dan zal een karterend onderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied. Het onderzoek zal in de meeste gevallen worden uitgevoerd als booronderzoek of proefsleuvenonderzoek. Welke methode wordt gekozen, is afhankelijk van de verwachting. Een karterend booronderzoek is alleen zinvol als er een hoge concentratie vondsten wordt verwacht of er een archeologische laag aanwezig is. Wanneer voornamelijk grondsporen worden verwacht, is een proefsleuvenonderzoek de meest geëigende optie. ArcheoSupport voert ook karterende booronderzoeken uit. In het geval van relatief kleine locaties kan dit onderzoek te gelijkertijd worden uitgevoerd met het verkennend booronderzoek, om tijd en kosten te besparen.
Terug naar Inventariserend booronderzoek

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo