ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Arc publicaties

11 publicatie(s).

2007-165

ARC-Publicaties 165

Een archeologisch onderzoek naar een mogelijk urnenveld op plangebied Plantexpo te Schoonloo, gemeente Aa en Hunze (Dr.).

Ten behoeve van het onderzoek in Schoonloo zijn twee PvE’s opgesteld: de eerste voor het inventariserende veldonderzoek (IVO), de tweede voor de opgravin...

Auteur: Hielkema, J.B. Wit, M.J.M. de Contributor Bosma, K.L.B. Roller, G.J. Veldhuis, J.R.

2004-105

ARC-Publicaties 105

Hanzelijn Tracedeel Oude land - Inventariserend Archeologisch Onderzoek fase 2.

Aanleiding voor het Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek fase 2 door middel van boringen is de aanleg van een nieuwe spoorlijn, de Hanzelijn, voor...

Auteur: Roller, G.J. de (ARC b.v.)

2003-84

ARC-Publicaties 84

Archeologische bouwbegeleiding bij de Fogelsanghstate te Veenklooster, gemeente Kollumerland (Fr.).

Vanaf oktober 2001 tot en met februari 2002 heeft bij de Fogelsanghstate te Veenklooster archeologische begeleiding plaatsgevonden. Aanleiding voor de be...

Auteur: Tuinstra, S.J.

2003-78

ARC-Publicaties 78

Archeologisch Onderzoek te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel (Fr.).

Aan de oostzijde van Dronrijp bevindt zich het uitbreidingsgbied Fugellan. De gemeente Menaldumadeel is van plan om de vaart aan de oostzijde van de nieu...

Auteur: Hielkema, J.B.

2002-80

ARC-Publicaties 80

Bundel van klein regionaal onderzoek 2002.

Bundel van klein regionaal onderzoek 2002. Nederland Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid Holland, Zeeland, No...

Auteur: ARC bv

2002-58

ARC-Publicaties 58

Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek aan de Hazeslinger, centrum Breukelen, provincie Utrecht.

Vanwege de geplande aanleg van een parkeergarage in het centrum van Breukelen is door Archeological Research & Consultancy (ARC bv) een proefonderzoe...

Auteur: Koopstra, C.G.

2001-50

ARC-Publicaties 50

bundel kleine onderzoeken 2001

Overzichtsrapportage met verschillende vindplaatsen in Nederland. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zee...

Auteur: Bakker, A.M. Beek, J.L. van Bijl, B. Essink, M. Hielkema, J.B. Koopstra, C.G. Korf, G. Tulp, C. Voogd, J.B. de Wit, M.J.M. de

1999-35

ARC-Publicaties 35

Archeologische praktijk opgravingen

Aanvullende Archeologische Inventarisaties en Onderzoeken in 1999: Groningen, Dronrijp, Ferwert, Sneek, Drouwen, Dwingeloo, Grolloo, Norg, Ruinen, Valthe...

Auteur: ARC bv

1999-25

ARC-Publicaties 25

Een palaeo-botanisch onderzoek bij Hempens-Teerns, Gem. Leeuwarden.

In de nazomer van 1998 is er door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Instituut vo...

Auteur: Stuijts, I-L. M.; Roller, G.J. de

1998-16

ARC-Publicaties 16

Archeologische inventarisatie.

Archeologische inventarisatie in de Kraanlanden op de geplande uitbreiding van het golfterrein bij Gasselternijveen, Gem. Aa en Hunze, Drenthe.

Auteur: Niekus, M.J.L.TH. (ARC b.v.) Ufkes, A. (ARC b.v.

ArcheoSupport

Hier nog een text?.

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo