ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Vuursteen

Over een periode van vele duizenden jaren vormde vuursteen de belangrijkste grondstof voor werktuigen. Het materiaal was goed te bewerken, veelvuldig voorhanden en kon worden gevormd tot een grote diversiteit aan werktuigen. Vuursteen was essentieel in de pijlbewapening, het snijden van planten en vlees, het bewerken van huiden en hout, het kappen van bomen en het bouwen van huizen. Op basis van het vuursteenonderzoek is het niet alleen mogelijk het vondstcomplex te dateren, maar ook om plaatsgevonden activiteiten en de hierbij behorende activiteitsgebieden te herleiden. Bij Steentijdvindplaatsen waar grondsporen ontbreken, is vuursteen de primaire informatiebron om een vindplaats te interpreteren.

Vuursteendeterminatie vereist een uitgebreide determinatie. Elk stukje vuursteen draagt bij aan de uiteindelijke interpretatie van de vindplaats. Wel zijn er verschillende gradaties van determinatie. De mate van detail van de determinatie wordt bepaald door de onderzoeksvragen in het PvE. Elk niveau van determinatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de verkregen determinaties kunnen verspreidingsanalyses worden verricht, die bij Steentijdvindplaatsen de leidraad zijn bij de interpretatie van de vindplaats. Bij vindplaatsen uit latere perioden wordt veel inzicht verkregen in de plaatsgevonden activiteiten en activiteitsgebieden. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een deelrapport volgens de eisen van de opdrachtgever.

Alvorens het resultaat van de studie aan de synthese wordt toegevoegd, worden de uitkomsten van het onderzoek besproken met medespecialisten. Doordat er een groot aantal materiaalspecialisten aan ArcheoSupport verbonden is, kan dit de studie van het vondstcomplex aanzienlijk verrijken en het uiteindelijke rapport een meerwaarde geven.
De studie van het vuursteen wordt bij ArcheoSupport uitgevoerd door drs. Joshua Veldhuis.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo