ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Natuursteen

Natuursteen is de enige materiaalcategorie die in alle archeologische perioden is gebruikt. De grote waarde van het bestuderen van natuursteen ligt bij het interpretatieve karakter doordat natuurstenen op uiteenlopende wijze werden gebruikt. In het Paleo- en Mesolithicum werd natuursteen gebruikt bij het bewerken van vuursteen (klopstenen en retouchoirs), maar ook bij het koken (kookstenen). Vanaf het Neolithicum wordt natuursteen alleen maar belangrijker en krijgt het steeds meer functies. Zo vormde natuursteen een belangrijk onderdeel in de productie van aardewerk (magering met steengruis). Ook werden de later geïntroduceerde metalen werktuigen scherp gemaakt met slijpstenen, terwijl vanaf de Middeleeuwen natuursteen ook belangrijk werd als bouwmateriaal. Het belangrijkste gebruik is waarschijnlijk in de voedseleconomie. Steen was essentieel in de akkerbouw. Zo werden met stenen bijlen akkers boomvrij gemaakt, maar vooral was steen belangrijk als maalsteen waarmee de akkerbouwproducten tot voedsel werden verwerkt.

Door het onderzoek van natuursteen kunnen niet alleen uitspraken worden gedaan over de activiteiten waarvoor het natuursteen direct is gebruikt, maar ook over de secundaire implicaties: maalstenen impliceert akkerbouw, slijpstenen gereedschap van vuursteen of metaal, verbrand steengruis aardewerkproductie...

De mate van detail van de determinatie wordt bepaald door de onderzoeksvragen in het PvE. In elk geval wordt het natuursteen gedetermineerd op artefacttype en daarmee gebruik, maar ook op steensoort en daarmee de herkomst. Op basis van verspreidingsanalyse kunnen deze artefacten worden gekoppeld aan woonstructuren om zo activiteitsgebieden te herleiden. De resultaten van het onderzoek worden verstrekt in een deelrapport volgens de eisen van de opdrachtgever. Alvorens het resultaat van de studie aan de synthese wordt toegevoegd, worden de uitkomsten van het onderzoek besproken met medespecialisten. Doordat er een groot aantal materiaalspecialisten aan ArcheoSupport verbonden is, kan dit de studie van het vondstcomplex aanzienlijk verrijken en het uiteindelijke rapport een meerwaarde geven.

De studie van het natuursteen wordt bij ArcheoSupport uitgevoerd door drs. Joshua Veldhuis.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo