ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Inventariserend booronderzoek

Als uit het bureau-onderzoek is gebleken dat het plangebied een archeologische verwachting heeft, is de eerst volgende stap het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek. Dit inventariserend veldonderzoek verloopt in drie fases: verkennend, karterend en waarderend. De verkennende fase wordt meestal uitgevoerd als een verkennend booronderzoek, bij voorkeur in combinatie met het bureau-onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bodemopbouw en de mate van verstoring van het plangebied.
Meer over verkennend booronderzoek

Als uit de verkennende fase blijkt dat er kans is op archeologische resten, dan wordt er een karterend onderzoek uitgevoerd. Het doel van een karterend onderzoek is om vast te stellen of er sprake is van archeologische waarden. Dit karterende onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd als booronderzoek of proefsleuvenonderzoek.
Meer over karterend booronderzoek

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van archeologische resten, dan moet een waarderend onderzoek uitmaken of deze behoudenswaardig zijn. Dit waarderende onderzoek kan worden uitgevoerd door middel van een waarderend booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek.
Meer over waarderend booronderzoek

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo