ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Verkennend booronderzoek

De verkennende fase wordt meestal uitgevoerd als een verkennend booronderzoek, bij voorkeur in combinatie met het bureau-onderzoek. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bodemopbouw en de mate van verstoring van het terrein. Deze twee factoren kunnen verregaande gevolgen hebben voor de archeologische verwachting van het plangebied. De bodemopbouw kan anders zijn dan verwacht, waardoor ook de verwachting verandert, of de bodem blijkt dermate verstoord te zijn waardoor überhaubt geen archeologische resten meer te verwachten zijn. De combinatie van een bureau-onderzoek en een verkennend booronderzoek leidt tot een nauwkeuriger verwachtingsmodel dan een bureau-onderzoek alleen. De combinatie van een bureau-onderzoek met een verkennend inventariserend booronderzoek bespaart de initiatiefnemer niet alleen de tijd en kosten van een dubbel onderzoek, maar leidt ook tot een veel beter advies met betrekking tot eventuele vervolgstappen.
Terug naar inventariserend booronderzoek.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo