ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Directievoering of projectleiding bij een opgraving

Wanneer een plangebied een aanzienlijke omvang heeft en men van te voren kan vermoeden dat er een archeologisch waarden aanwezig zijn, is het verstandig om een onafhankelijke partij de directievoering en projectleiding in handen te geven. Deze kan de verschillende belangen aan elkaar koppelen en zo de kosten en het tijdsbeslag minimaliseren. En verschillende belangen zijn er in zo’n geval. Het bevoegd gezag, de gemeente, provincie of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, wil een degelijk wetenschappelijk resultaat, de omwonenden willen een interessant project en goede voorlichting, de opdrachtgever wil de kosten zo laag mogelijk houden en het uitvoerende archeologische bedrijf een duidelijke opdracht.

ArcheoSupport kan voor U de directie voeren of de projectleiding op zich nemen over het gehele onderzoek in zijn verschillende fases en zodoende alle belangen goed op elkaar afstemmen. Zo zijn en blijven de kosten en het tijdsbestek van het archeologisch proces inzichtelijk.

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo