ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

Waarderend booronderzoek

Als binnen een plangebied archeologische waarden aanwezig zijn, moet worden vastgesteld of deze waarden behoudenswaardig zijn en zal een waarderend inventariserend veldonderzoek moeten worden uitgevoerd. In een aantal specifieke gevallen, met name bij vuursteenvindplaatsen, kan dit door middel van een karterend booronderzoek. In de overige gevallen zal meestal een waarderend poefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.
Terug naar Inventariserend booronderzoek

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo