ArcheoSupport bv

Alles voor uw archeologisch onderzoek

Diensten

ARC publicaties

210 publicatie(s).

Ga terug

ARC-Publicaties 130

J.Y. Huis in ’t Veld Met een bijdrage van G.M.A. Bergsma

Graven te Gouda. Een archeologische opgraving bij de St. Jan te Gouda, gemeente Gouda (Z.-H.)

ARC-Publicaties 131

J.B. Hielkema Met bijdragen van H. Halıcı, M.J.L.Th. Niekus, G.J. de Roller, D.G. van Smeerdijk, A. Ufkes, J.R. Veldhuis, P.C. Vos & A.J. Wullink

Jagers-verzamelaars langs de Wˆaldwei. Een archeologisch onderzoek van een vindplaats uit het Mesolithicum, het Midden-Neolithicum en de Late IJzertijd/Romeinse Tijd bij Hempens, gemeente Leeuwarden (Fr.)

ARC-Publicaties 132

S.J. Tuinstra Met een bijdrage van A. Ufkes

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van een proefsleuf in een terprestant te Goutum, gemeente Leeuwarden (Fr.)

ARC-Publicaties 133

J.S. Krist & B. Silkens Met bijdragen van M.J.L.Th. Niekus, G.J. de Roller, J. Schoneveld, A. Ufkes & J.B. de Voogd

Twee opgravingen met beperkingen en aanvullend archeologisch onderzoek te Holtum Noord II, gemeente Sittard-Geleen (L.)

ARC-Publicaties 134

S.J. Tuinstra & A. Ufkes Met een bijdrage van K.L.B. Bosma, C.G. Koopstra, S.A. Mulder, G.J. de Roller & J.R. Veldhuis

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) in het plangebied ‘De Winkelaar’ te Winterswijk, gemeente Winterswijk (Gld.)

ARC-Publicaties 135

J.B. Hielkema & M.J.M. de Wit Met bijdragen van S.A. Mulder, A. Ufkes & J.R. Veldhuis

Vervolgonderzoek naar de Bronstijd/IJzertijdnederzetting bij Borger. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op de Daalkampen II te Borger, gemeente Borger-Odoorn (Dr.)

ARC-Publicaties 136

M.J.M. de Wit Met bijdragen van S.A. Mulder, A. Ufkes & J.R. Veldhuis

Op zoek naar de noordelijke grens van de Bronstijd/IJzertijdnederzetting bij Borger. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven op bestemmingsterrein ‘Natuurtransferium’ langs de Koesteeg/Rolderstraat te Borger, gemeente Borger-Odoorn (Dr.)

ARC-Publicaties 137

J.Y. Huis in ’t Veld Met bijdragen van H. Halıcı & J. Schoneveld

Onderzoek in de buurt van twee voormalige middeleeuwse kloosters. Een archeologische opgraving en een opgraving met beperkingen aan de Poststraat en Broerstraat te Groningen (Gr.)

ARC-Publicaties 138

B. Silkens Met bijdragen van S.A. Mulder, A. Ufkes & J. Schoneveld

Een archeologische begeleiding op plangebied A, locatie Koningshof te Gouda, gemeente Gouda (Z.-H.)

ARC-Publicaties 139

B. Silkens Met bijdragen van K.L.B. Bosma, S.A. Mulder & G.J. de Roller

Een archeologische begeleiding aan de Lawickse Allee te Wageningen, gemeente Wageningen (Gld.)

ArcheoSupport

ArcheoSupport archeologie

Diensten


Publicaties


Persoonlijke publicaties

Contact

Postbus 41091
9701 CB Groningen

info@archeosupport.nl

06-29060092

Grondprofiel van Middeleeuwse boerderij (Loppersum).

ArcheoSupport Logo